WWW.JANOSIKTEAM.SK

Jánošík Marcel + M+J+D

Sme chovateľská rodina, ktorú založil otec Marcel Jánošík. Pretekať s poštovými holubmi začal v roku 1992. Prvá viditeľne úspechy sa dostavili od roku 1995, čo vyvrcholilo v roku 2009 keď sme boli prvý krát majstri OZ Terchová spolu s úspešnými chovateľmi Jakubom Krištofíkom a Borisom Jellušom. V roku 2010 sa Jánošík Team rozpadol kvôli rodinným a pracovným povinnostiam. Ďalšie úspechy sa dostavili až v roku 2018 keď sa k zakladateľovi Marcelovi Jánošíkovi pripojili jeho synovia a dcéry. Naše najväčšie úspechy sú z roku 2019 - majster regiónu Jánošík a v roku 2020 majster OZ Terchová a zároveň aj majster regiónu Jánošík. Základ nášho holubníka tvoria holuby od chovateľskej dvojice Hanuliak + Jelluš. Ďalej sú to holuby od Michala Komačku a Ivana Kováča. Ako veľmi úspešná sa ukázala spolupráca s pánom Jánom Drevenakom. Dúfame že v holubiarskych úspechoch budeme aj naďalej pokračovať.